Danuša Dragulová-Faktorová photo 1

Danuša Dragulová-Faktorová

5. 6. 1965
Zvolen
Žáner:
esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

KOŠKOVÁ, Hana: Danuša Dragulová-Faktorová: S dúhou na palete (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 126 – 127.

KOŠKOVÁ, Hana: Fikcia a realita. Danuša Dragulová-Faktorová: Šedé (pís)mená. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 12.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládeť 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 26, 27.

FERKO, Miloš: Dajme si repete! (Sprievodca luhmi a hájmi slovenskej populárnej literatúry 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s.19 – 20.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XVIII – XIX.

KENDA, Milan: Rozprávka je všade doma – Danuša Dragulová-Faktorová: Príbehy z poštárskej kapsičky. In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 2. 2009, č. 4, s. 10.

Autor neuved. – FAKTOROVÁ, Danuša: Vydavateľstvo DAXE (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 12. 3. 2008, 6, s. 10.

FERUSOVÁ, Zuzana: Básnické hry pre deti. Štefan Moravčík a Dagmar Dragulová-Faktorová (zost.): (Kalam)búrske oriešky. Prinícp hry v tvorbe pre deti. (Recenzia). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 4, s. 53 – 54.

HERZÁNOVÁ, Mária: Literatúra faktu v rozprávkových príbehoch (Danuša Dragulová-Faktorová: Kto spozná levíka, rád si s ním potyká). In: Knižná revue, roč. XIII, 5. 2. 2003, č. 3, s. 2.

-mg-: Mozaika citov, zážitkov a spomienok (Danuša Dragulová-Faktorová: Antilopa z Antarktídy). In. Knižná revue, roč. XI, 21. 3. 2001, č. 6, s. 11.