Danuša Dragulová-Faktorová photo 1

Danuša Dragulová-Faktorová

5. 6. 1965
Zvolen
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza

Životopis autora

Danuša DRAGULOVÁ-FAKTOROVÁ študovala na gymnáziu v Bratislave, kde r. 1984 maturovala, 1984 – 88 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK. R. 1988 – 2001 pracovala ako ekonomická redaktorka v denníku Práca, od 2001 šéfredaktorka časopisu Zornička, od r. 1999 sa venuje aj vydavateľskej činnosti (vyd. DAXE). Píše poéziu a prózu pre deti i dospelých, venuje sa aj literárnej kritike a ekonomickej publicistike. Poéziu a prózu uverejňovala v Slov. pohľadoch, Literárnom týždenníku, Zorničke, Včielke, Slniečku a v zborníkoch. Debutovala knihou pre deti Tramtaríček (1996), r. 2000 vydala prvú ucelenú zbierku kaligramov v slov. literatúre Čáry-máry, zmizli čiary, zbierku aliteračných básní Antilopa z Antarktídy, knihu básní a pesničiek Haló, leto, haló, zima!, potom vyšli veršované rozprávky Há? Danky? Hádanky!, knihy próz Princezná z paneláka, Kto spozná levíka, rád si s ním potyká; kniha Rôzničky (2004) s podtitulom Básničky a pesničky z maľovanej rajničky. Pre dospelých napísala zbierku básní Hľadám sa v sebe (1997), zbierku poviedok Okamihy (ne)času (2001).