Darina Harmanová

20. 6. 1912
Štrba
—  28. 11. 1993
Košice
Žáner:
pre deti a mládež

Životopis autora

R. 1922 – 27 študovala na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1927  – 31 na učiteľskom ústave v Prešove, kde 1931 maturovala. R. 1931 – 32 pôsobila ako učiteľka v Batizovciach, 1932 – 37 v  Liptovskom Jáne, 1937 – 45 v Prešove, 1945 – 46 v Košiciach a v Bratislave, 1946 sa natrvalo usadila v Košiciach: 1946 – 53 riaditeľka strednej zdravotníckej školy, 1953 – 56 vedúca ošetrovateliek vo vojenskej nemocnici, 1957 – 60 učiteľka, potom úradníčka v Spolvede, 1960 – 76 referentka na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, od r. 1976 žila na dôchodku. Pod vplyvom svojej sesternice O. Harmanovej začala písať literatúru pre deti, spoločne pripravili rozprávkovú knižku Zem si šije nové šaty (1948). Autorka detských veršíkov, básní a próz i lepore Čo rozpráva jar, Čo spieva vetrík, O stratenej hviezdičke (všetky 1948), Zázračný telefón (1955), Dobré ráno, milé deti! (1960), rozprávkových knižiek a básničiek Zlaté strunky (1961), Rastú kvietky (1962), Padá sniežik (1966), Jožkov ťažký deň, Dobrým deťom všade (1970), Moja bábika (1971), Oblačné rozprávky, Dobrý deň Vám, milé deti! (obe 1972) a Svetlo v dlani (1974) a zbierky Žili, rástli veveričky (1991).