Denisa Fulmeková photo 2

Denisa Fulmeková

11. 5. 1967
Bratislava
Pseudonym:
Mina Murrayová
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza, iné

Autor o svojom diele

Túto knihu [Konváliu]som nepísala ako provokáciu, pretože nie Dilongov stav rehoľníka je tu najpodstatnejší. Usilovala som sa skôr poukázať na to, čo spraví so životmi ľudí vojna. Ako zmarí ich sny a ako sa premietne do ďalších generácií.

(z rozhovoru s Jánom Litvákom Ako sa rodil príbeh Konválie, Knižná revue č. 11/2016