Derek Rebro photo 2

Derek Rebro

Výberová bibliografia

GAVURA, Ján: Zamlčaný podnet (Kniha týždňa – Derek Rebro: Nie som svoj typ). In: Sme, roč. 26, 2. 6. 2018, č. 126, s.14.

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

GUBA, Zoltán: Poetika porušených povrchov. Derek Rebro: Ako tieň na pľúcach. (recenzie). In: Romboid, roč. 50., 2015, č. 7 – 8, s. 79 – 80.

BORZIČ, Adam: Paradoxní intimita Dereka Rebra. In: TVAR, č. 14/2015.
http://itvar.cz/2015/12/paradoxni-intimita-dereka-rebra/
 
HOSTOVÁ, Ivana: Derek Rebro: Ako tieň na pľúcach. In: Knižná revue, č. 4/2015.
 
HOLIENČINOVÁ, Lucia: Derek Rebro: Jej mesto v jeho svete? In: Knižná revue, č. 11/2014.

REPAR, Stanislava: Kniha týždňa: Rebrovo "korenie v herbári". In: Pravda, 3. 5. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/347733-kniha-tyzdna-rebrovo-korenie-v-herbari/

MIKŠÍK, Matúš: Hlboko pod hladinou. Derek Rebro: Ako tieň na pľúcach. In: Vertigo, 2014, č. 4, s. 30 – 31.
 http://www.glosolalia.sk/news/matus-miksik-hlboko-pod-hladinou/

KLAPÁKOVÁ, Mária: Odstúp nazri zotrvaj. In: Glosolália, č. 1/2015.  http://www.glosolalia.sk/news/maria-klapakova-odstup-nazri-zotrvaj/

FOUSKOVÁ, Veronika: Jejich místo ve světe (recenze knihy Jej mesto v jeho svete?) In: Femag (feministický magazín), 3. 5. 2014. 

ŠAFRANOVÁ, Lenka: Alternatívne čítanie literárnu vedu neohrozuje. In: Slovenská literatúra 4/2014.

FARKAŠOVÁ, Etela: Metodologické inšpirácie pre literárnovedný výskum. In: Glosolália, č. 1/2014.

REYNOLDS, Andrea: Luxus podrobnej a rozvetvenej interpretácie. In: RAK, 2014, č. 3.

HOSTOVÁ, Ivana: Derek Rebro: Jej mesto v jeho svete? In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 2, s. 64.

JUHÁSOVÁ, Jana: Rámy hľadajú nové obrazy (Inovatívne tendencie ženského písania v slovenskej poézii). In Ostium, č. 3/2013.

STAWINSKA, Ola: Hold Inakosti. In: Glosolália, č. 1 – 2/2012.

FARKAŠOVÁ, Etela: O novom čítaní poézie. In RAK, 2012, č. 1.

KRIŠTOFOVÁ: Lenka: Feministické analýzy slovenských poetiek. In Romboid, 2012, č. 1.

DROZDOVÁ, Slávka: Ženy píšu Poéziu, muži tiež. In: Knižná revue, č. 26/2011.

KRIŠTOFOVÁ, Lenka: Verše okresané na kosť. In: Knižná revue, č. 11/2011.

HOSTOVÁ, Ivana: Aj muži bolia. In: RAK, 2011, č. 4.

REHÚŠ, Michal: Emo-poézia. In: Romboid, č. 10/2010.

Autor neuved. – REBRO, Derek: Nemlčať: Žena v literatúre (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 3. 2009, č. 6, s. 11.