Derek Rebro photo 2

Derek Rebro

Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Výberová bibliografia

GAVURA, Ján: Zamlčaný podnet (Kniha týždňa – Derek Rebro: Nie som svoj typ). In: Sme, roč. 26, 2. 6. 2018, č. 126, s. 14.

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). Štúdia. In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 3.

GUBA, Zltán: Poetika porušených povrchov (Derek Rebro: Ako tieň na pľúcach). Recenzia. In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 7 – 8, s. 79 – 80.

BORZIČ, Adam: Paradoxní intimita Dereka Rebra. In: Tvar, 2015, č. 14.
http://itvar.cz/2015/12/paradoxni-intimita-dereka-rebra/

HOSTOVÁ, Ivana: Derek Rebro: Ako tieň na pľúcach (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 2. 2015, č. 4, s. 7.

HOLIENČINOVÁ, Lucia: Derek Rebro: Jej mesto v jeho svete? (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 28. 5. 2014, č. 11, s. 6.

REPAR, Stanislava: Kniha týždňa: Rebrovo "korenie v herbári". In: Pravda, 3. 5. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/347733-kniha-tyzdna-rebrovo-korenie-v-herbari/

MIKŠÍK, Matúš: Hlboko pod hladinou (Derek Rebro: Ako tieň na pľúcach). In: Vertigo, 2014, č. 4, s. 30 – 31.
http://www.glosolalia.sk/news/matus-miksik-hlboko-pod-hladinou/

KLAPÁKOVÁ, Mária: Odstúp nazri zotrvaj. In: Glosolália, 2015, č. 1.
http://www.glosolalia.sk/news/maria-klapakova-odstup-nazri-zotrvaj/

FOUSKOVÁ, Veronika: Jejich místo vo světe (recenze knihy Jej msto v jeho svete?) In: Femag (feministický magazín), 3. 5. 2014.

ŠAFRANOVÁ, Lenka: Alternatívne čítanie literárnu vedu neohrozuje. In: Slovenská literatúra, 2014, č. 4.

FARKAŠOVÁ, Etela: etodologické inšpirácie pre literárnovedný výskum. In: Glosolália, 2014, č. 1.

DEBNÁR, Marek: Dejiny, presahy a konfrontácie (Slovenská literárna veda 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 30.

DROZDOVÁ, Slávka: Ženy píšu Poéziu, muži tiež. In: Knižná revue, roč. XXI, 21. 12. 2011,  č. 26, s. 1.

REYNOLDS, Andrea: Luxus podrobnej a rozvetvenej interpretácie. In: Rak, 2014, č. 3.

Autor neuved.: Derek Rebro: Jej mesto v jeho svete? In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 2, s. 64

JUHÁSOVÁ, Jana: Rámy hľadajú nové obrazy  (Inovatívne tendencie ženského písania v slovenskej poézii). In: Ostium, 2013, č. 3.

FARKAŠOVÁ, Etela: O novom čítaní poézie (Derek Rebro: Ženy píšu Poéziu, muži tiež). Recenzia. In: Rak, roč. XVII, 2012, č. 1, s. 50 – 52.

STAWINSKA, Ola: Hold Inakosti. In: Glosolália, 2012, č. 1 – 2.

FARKAŠOVÁ, Etela: O novom čítaní poézie. In: Rak, 2012, č. 1

KRIŠTOFOVÁ, Lenka: Feministické analýzy slovenských poetiek. In: Romobid, 2012, č. 1.

DROZDOVÁ, Slávka: Ženy píšu Poéziu, muži tiež. In: Knižná revue, roč. XXI, 21. 12. 2011, č. 26, s. 1.

ZITOVÁ, Katarína: Rôzne podoby jedného sveta (Básnické debuty 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XVIII.

KRIŠTOFOVÁ, Lenka: Verše okresané na kosť (Derek Rebro: Okamih pred dopadom). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011, č. 11, s. 5.
Verše okresané na kosť

HOSTOVÁ, Ivana: Aj muži bolia (Derek Rebro: Okamih pred dopadom). Recenzia. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 4, s. 3 – 9.

REHÚŠ, Michal: Emo-poézia. In: Romboid, 2010, č. 10.

Autor neuved. – REBRO, Derek: Nemlčať: Žena v literatúre (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 3. 2009, č. 6, s. 11.

REBRO, Derek – KOČÍK, Tibor (Ad: Tibor Kočík – Derek Rebro. Rak, č. 10/2009). Korešpondencia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 11, s. 50 – 51.

KOČÍK, Tibor – REBRO, Derek (Ad: Derek Rebro: Reportáž, čo chce byť umením. Rak, č. 6/2009). Korešpondencia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 10, s. 54 – 59.