Derek Rebro photo 2

Derek Rebro

Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Životopis autora

Derek REBRO je literárny kritik a redaktor. Vyštudoval slovenský jazyk, literatúru a estetiku na Filozofickej fakulte UK, kde získal aj doktorát z literárnej vedy a niekoľko rokov viedol rôzne semináre. Študoval i záhradnú architektúru v Piešťanoch, filmovú vedu na VŠMU a nočný život nielen v Londýne. Bol porotcom niekoľkých súťaží – naposledy Anasoft litera. Pravidelne prispieva do rôznych periodík a médií, spolupracuje s rozhlasom a jeho texty boli publikované vo viacerých krajinách vrátane USA, Poľska, Slovinska, Rumunska, Srbska či Česka. Momentálne sa venuje najmä rodovo orientovanému časopisu Glosolália. Debutoval v r. 2010 básnickou zbierkou Okamih pred dopadom. Nasledovala literárnovedná monografia Ženy píšu Poéziu, muži tiež (2011), ktorá sa zameriava na skúmanie inovatívnych kompetencií poetického jazyka poetiek L. Vadkerti-Gavorníkovej, T. Lehenovej, S. Repar, N. Ružičkovej, K. Kucbelovej a M. Ferenčuhovej, v r. 2013 mu vyšla monografia Jej mesto v jeho svete? Ponúka rodový pohľad na previazanosť urbánneho a rustikálneho v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej a Jozefa Mihalkoviča. V r. 2014 mu vyšla zbierka poézie Ako tieň na pľúcach.