Diana Pungeršič

3. 7. 1984
Žáner:
prekladateľská činnosť
Krajina:
Slovinsko
Národnosť:
Slovinsko

Ocenenia

Cena Radojky Vrančič (2016) Spolku slovinských umeleckých prekladateľov za preklad románu Samko Tále: Kniha o cintoríne Daniely Kapitáňovej

Stritarova cena (2018) Spolku slovinských spisovateľov za literárnokritické pôsobenie

Cena Zlatá hruška (2019) Mestskej knižnice Ľubľana za preklad románu Keď sa pes smeje Juraja Šebestu

Uznanie ministra zahraničných vecí za mimoriadne zásluhy pri rozvíjaní priateľských vzťahov so Slovenskou republikou pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky (2018)