Dionýz Ďurišin

16. 10. 1929
Vyšná Jedľová
—  26. 1. 1997
Bratislava
Žáner:
literárna veda

Výberová bibliografia

VALCEROVÁ, Anna: 1.3. Hermeneutický prístup pri koncipovaní učebného textu Dejiny svetovej literatúry. Dionýz Ďurišin: Čo je svetová literatúra? (1992). In: Anna Valcerová: Interpretácia textu v origináli a preklade. Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 47 – 54.

POSPÍŠIL, Ivo: Dionýz Ďurišin a Andrej Červeňák v súvislostiach slovensko-českých vzťahov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 34 – 42.

MATEJOV, Radoslav: Veda, lepšia ako román... (Dobrodružstvo bádania. O živote a diele Dionýza Ďurišina). In: Knižná revue, roč. XIII, 17. 9.  2003, č. 19, s. 3.