Dionýz Ďurišin

16. 10. 1929
Vyšná Jedľová
—  26. 1. 1997
Bratislava
Žáner:
literárna veda

Výberová bibliografia

POSPÍŠIL, Ivo: Dionýz Ďurišin a Andrej Červeňák v súvislostiach slovensko-českých vzťahov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 34 – 42.

MATEJOV, Radoslav: Veda, lepšia ako román... (Dobrodružstvo bádania. O živote a diele Dionýza Ďurišina). In: Knižná revue, roč. XIII, 17. 9.  2003, č. 19, s. 3.