Dionýz Ďurišin

16. 10. 1929
Vyšná Jedľová
—  26. 1. 1997
Bratislava
Žáner:
literárna veda

Životopis autora

R. 1948 maturoval na ruskom gymnáziu v Prešove, 1948 – 52 študoval slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Po štúdiách pôsobil trvalo v Bratislave: 1952 – 59 odborný asistent na Vysokej škole pedagogickej, 1959 – 60 pracovník Povereníctva poľnohospodárstva, 1960 – 64 vedecký pracovník Čs.-sovietskeho inštitútu pri SAV, 1964 – 73 Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV, od 1973 Literárnovedného ústavu SAV, súčasne pedagóg na Pedagogickej fakulte UK v Trnave. Významný reprezentant výskumu v oblasti literárnovednej komparatistiky štúdie v domácich i zahraničných periodikách). Autor knižných publikácií Slovenská realistická poviedka a N. V. Gogoľ (1966), Problémy literárnej komparatistiky (1967), Z dejín a teórie literárnej komparatistiky (1971), Teória literárnej komparatistiky (1975), O literárnych vzťahoch (1976), Dejiny slovenskej literárnej komparatistiky (1979), Bibliografia slovenskej literárnej komparatistiky (1980). Preklady jeho komparatistických prác boli vydané v Nemecku, Anglicku, Maďarsku a v Rusku.