Dominik Želinský

Žáner:
literárna veda, poézia

Výberová bibliografia

ŠRANK, Jaroslav: Napríklad (recenzia). In: Rozum, roč. IV., 2022, č. 5, s. 20 – 21.

ROSOVÁ, Michaela: Dominik Želinský: Zriedka píšem kvôli vyjadreniu pocitov. In: Rozum, roč. IV, 2022, č. 1, s. 26 – 27.

KOPCSAYOA, Iris: Dominik Želinský: Baví ma skúmať vzťah emocionálneho a byrokratického (Rozhovor). In: Rozum, roč. I, december 2019, č. 11, (jún 2019, č. 5), s. 62 – 64.