Drahoslav Machala photo 1

Drahoslav Machala

16. 11. 1947
Zemianske Podhradie
—  1. 1. 2015
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, próza, publicistika, scenáristika

Komplexná charakteristika

Základným žánrom Machalovej tvorby je reportážna esej. Dobrodružstvo poznávania, ktorému sa učil nielen u Ernesta Hemingwaya, ale rovnako aj u Karla Čapka, je nosným a dynamizujúcim prvkom výstavby jeho reportážnych kníh. Ďalšou ich charakteristickou črtou je žánrová polyfunkčnosť, zahŕňajúca v sebe prvky dokumentu, reportážnu autentickosť, spolu s esejisticky ladeným uvažovaním o zmysle cestovania. Vo svojom cestovateľskom batohu, ako to sám charakterizoval, si nesie „stále prítomný vzťah k Slovensku“. Diela Zlomený senRytieri oblohy možno charakterizovať ako biografické eseje. S hlbokou znalosťou faktov približuje v dramatickej skratke osudy slovenských letcov na západnom fronte počas druhej svetovej vojny.

Anton Baláž