Dušan Dubovský

16. 8. 1943
Krupina
—  7. 2. 2016
Revúca
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra

Životopis autora

Študoval na Strednej lesníckej technickej škole v Banskej Štiavnici, kde r. 1962 maturoval. Po absolvovaní vojenskej prezenčnej služby pôsobil stále v Revúcej, r. 1964 – 68 ako majster odborného výcviku na Lesníckom odbornom učilišti, 1968 – 77 organizačný a vedúci pracovník Domu kultúry a 1977 – 89 vedúci referent propagácie podniku Lykové textilné závody, od 1989 na invalidnom dôchodku. Sústavne sa venuje kultúrno- a literárnohistorickému výskumu Revúcej a Gemera, organizovaniu divadelného, kultúrno-spoločenského a športového života, zhromažďovaniu fotodokumentácie. Autor rozsiahlych monografických prác o Revucej a jej dejateľoch: Revúca – kolíska slovenského stredného školstva (1993), Z histórie Revúcej a ochotníckeho divadla, Samuel Ormis, Ivan Branislav Zoch (všetky 1996), Biografický lexikón mesta Revúca (2000), Prvé slovenské gymnázium, Letokruhy mesta Revúca (obe 2001), Evanjelici v dejinách Revúcej (2004), Pamätnica mesta Revúca (2007) a i.