Dušan Dušek photo 2

Dušan Dušek

4. 1. 1946
Gbelce

Diela s podporou SLOLIA

2016,
 1. vydanie

Věta holá o lásce

2013,
 1. vydanie

Pěšky do nebe

2008,
 1. vydanie

Ozeble ruke