Dušan Dušek photo 2

Dušan Dušek

4. 1. 1946
Gbelce
Žáner:
esej, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika, iné

Životopis autora

Dušan Dušek absolvoval štúdium geológie a chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vzdelanie získaval v Piešťanoch a v Bratislave. Pracoval ako redaktor a lektor vo vydavateľstve Smena, a ako redaktor v časopisoch Tip, Kamarát, Slovenské pohľady. Od roku 1979 do roku 1997 sa venoval výlučne literárnej tvorbe. Od roku 1993 zároveň vyučoval scenáristiku a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, a taktiež pôsobil ako vedúci Ateliéru scenáristickej tvorby na tamojšej Filmovej a televíznej fakulte. Svoje prvé literárne diela publikoval od roku 1964 v časopisoch Mladá tvorba, Slovenské pohľady, Romboid, Kamarát, Slniečko a i. Knižný debut mu vyšiel v roku 1972. Venuje sa prevažne písaniu literatúry pre dospelých a písaniu poviedok, ale aj písaniu pre deti a mládež. Vo svojich dielach sa vracia k témam detstva, domova, dediny, príbuzenských či medziľudských vzťahov, často využíva motív smrti, ktorú považuje za súčasť života, ale tiež erotiky a dospievania. Žije v Bratislave.