Dušan Haruštiak

28. 7. 1929
Rastislavice (predtým Begeš)
Žáner:
editorská činnosť, poézia, prekladateľská činnosť
Dušan HARUŠTIAK - ľudovú školu navštevoval v Lubine, stredoškolské štúdiá absolvoval popri zamestnaní, r. 1960 maturoval na gymnáziu v Levoči, potom študoval právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave (ukončil r. 1971). Po štúdiách pôsobil ako redaktor vo viacerých redakciách (Čs. rozhlas, Kultúrny život, Život), pracoval vo Zväze slov. spisovateľov a v administratíve spoločenských organizácií, od r. 1969 redaktor Roľníckych novín. Po r. 1948 uverejňoval básne v časopisoch, r. 1974 knižne debutoval zbierkou občianskej a príležitostnej lyriky… Čítať ďalej