Dušan Kováč

3. 1. 1942
Humenné
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

VÁLEK, Igor – KOVÁČ, Dušan – MIKOVIČ, Fedor: Táto krajina pripomína chrám. Rozhovor s autormi knihy (nielen) o jednej z mnohých krás Slovenska. (Kráľova Studňa, Veľká Fatra) In: Literárny týždenník, roč. XXX, 6. 9. 2017, č. 29 – 30, s. 9.

ŠAH: Dušan Kováč – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 158.

SZABÓ, Ivan: Témy z histórie a spomienky (Slovenská literatúra faktu 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 30.

SZABÓ, Ivan: Raz o Slovákoch (Slováci po rakúsko-uhorskom vyrovnaní). In: Knižná revue, roč. XXIII, 12. 6. 2013, č. 12, s. 20 – 21.

ZEMKO, Milan: Dušan Kováč: Bratislava 1939 – 1945. Mier a vojna v meste. In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 8.

BODACZ, Bohuš: O mieste, ktoré malo byť výkladnou skriňou. Dušan Kováč: Bratislava 1939 – 1945 (Mier a vojna v meste). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 123 – 126.

ŠAH: Dušan Kováč – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 1, s. 157.

BALÁŽ, Anton: "Obzretie" za spoločnými dejinami (Dušan Kováč: Slováci – Česi – dejiny). In: Knižná revue, roč. VIII, 7. 1. 1998, č. 1, s. 3.