Foto © Peter Procházka

Dušan Kraus

11. 9. 1937
Martin
—  13. 6. 2001
Bratislava
R. 1952 – 57 študoval na Vyššej priemyselnej škole strojníckej a stavebnej vo Zvolene. R. 1957 – 77 pracoval ako výrobný dispečer v Západoslov. plynárenských závodoch, od r. 1977 spisovateľ v slobodnom povolaní v Bratislave. Do literatúry vstúpil r. 1969 poviedkami publikovanými v Slov. pohľadoch, ďalšími prispel do zborníkov, knižne debutoval tzv. priemyslovým románom Životy unikajúce (1979). Autor zbierok poviedok Pred odchodom (1983),  Plynárenské poviedky (1999), Klingerova kolónia, Dulovo námestie a iné novely (obe 2000), románov… Čítať ďalej