Dušan Mikolaj photo 1

Dušan Mikolaj

14. 3. 1948
Lodno
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, próza, publicistika, rozhlasová tvorba

Autor o sebe

MIKOLAJ, Dušan: Nejubilejné pripomenutie. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 3. 2018, č. 11 – 12, s. 11.