Dušan Šimko photo 1

Dušan Šimko

27. 4. 1945
Košice
Žáner:
próza, publicistika, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Dušan Šimko – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 4, s. 158.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Beletristická interpretácia sveta. In: Fiktívne rozhovory, LIC edícia siete 2018, s. 113 – 135

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Sloboda je len otázkou okamihu. In: Medzi realitou a jej znakom (recenzia), Modrý Peter 2018, s.  86 – 88

ŠPAČEK, Jozef: Od baroka k "baroku". Dušan Šimko: Mramor a granit. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 7 – 8, s. 121 – 123.

ČELKO, Vojtech: Zadosťučinenie dejín: Kameň prekonal mramor. Dušan Šimko: Mramor a granit. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXVI. (XXXV.), 2016, č. 2, s. 80 – 82.

ŠAH: Dušan Šimko – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4, s. 159.

ČELKO, Vojtech: Mladistvá sedemdesiatka bazilejského Košičana. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 27 – 28.

ŠMATLÁKOVÁ, Zuzana: O Košiciach, slávnych časoch...  (D. Šimko: Maratón Juana Zabalu). In: Knižná revue, roč. XXIII, 29. 5. 2013, č. 11, s. 13.

BELANCOVÁ, Beáta – ŠIMKO, Dušan: Maratón spája ľudí (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIII, 29. 5. 2013, č. 11, s. 13.

PÁNIKOVÁ, Jana: Európsky knižný trh s našimi autormi (Dušan Šimko: Japonský diván). In: Knižná revue, roč. XXI, 8. 6. 2011, č. 12, s. 9.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VIII.

FERUSOVÁ, Zuzana: Menej osobného pátosu do fikcie! (Dušan Šimko: Gubbio. Kniha udavačov). Recenzia. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 9, s. 52 – 53.

PAVLIGOVÁ, Mária: Pestrá kniha udavača. Šimko, Dušan: Gubbio – Kniha udavačov. In: Tvorba, roč. XIX (XXVIII.), 2009, č. 3 – 4, s. 71 – 72.

BALÁŽ, Anton – ŠIMKO, Dušan: Košice sú mojím Archimedovým bodom (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 16. 9. 2009, č. 19, s. 9.

FERKO, Miloš: Ktorí sú dobrí a ktorí sú zlí? Dušan Šimko: Gubbio. In: Knižná revue, roč. XIX, 24. 6. 2009, č. 13, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

SakoHoess, Renata: Esterházy pomohol (Esterházys Lakai. Recenzia). In: Rak, roč. XI., 2006, č. 2, s. 44 a 46.

BALÁŽ, Anton – ŠIMKO, Dušan: Spomínanie je podľa mňa literatúra. Hovorí Dušan Šimko, slovenský prozaik žijúci vo Švajčiarsku (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 2. 2005, č. 3, s. 7.

ŠAH: Dušan Šimko – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 159.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

VANOVIČOVÁ, Z.: Dve knihy o emigrácii. In: Tvorba T, 13 (22), 2003, č. 3.

ZAJAC, P.: Az idő homokórája (Presýpacie hodiny času). In: Új szó, zv. 55, 3. 5. 2002.

KRŠÁKOVÁ, D.: Na pol ceste k románu. In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 4.

BENYOVSZKY, K.: Egy lakájos történelmi regény (Historický román s lokajom). In: Új szó, zv. 54, 19. 7. 2001.

BALÁŽ, Anton – ŠIMKO, Dušan: Som naďalej Košičanom (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. X, 25. 10. 2000, č. 22, s. 12.

ŠAH: Pripomíname si. Dušan Šimko. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 158.

SOUČKOVÁ, M.: Hľadanie a nachádzanie. In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 40.

APFEL, V.: Dušan Šimko: Japonský diván. In: Republika, zv. 1, 9. 11. 1993.

ŠPAČEK, J.: Jemne o Japonsku. In: Knižná revue, 3, 1993, č. 25.

ČÚZY, L.: O maratóne spoza hraníc. In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 2.

SOUČKOVÁ, M.: Neúspešný maratón. In: Kultúrny život, 26, 1992, č. 17.

KASARDA, M.: Košické poviedky zo Švajčiarska. In: Kultúrny život, 24, 1990, č. 20.

PETRAŠKO, Ľ.: Dušan Šimko: Maratón Juana Zabalu. In: Romboid, 25, 1990, č. 9.