Dušan Slobodník

11. 4. 1927
Pezinok
—  13. 12. 2001
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra

Výberová bibliografia

ŠAJDOVÁ, Ľuba – SLOBODNÍK, Dušan: "Nie, nikdy som nemyslel na pomstu..."  S PhDr. Dušanom Slobodníkom, CSc., literárnym vedcom, kritikom a prekladateľom o jeho knihe spomienok na roky prežité v sovietskom gulagu (Z archívu autorky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 76 – 80.

HORNÁČEK, Viliam: Ľútoriadky (za Dušanom Slobodníkom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 120 – 123.

KLENKO, Marián: Politické hry a Slovensko. Dušan Slobodník: Hra o Slovensko. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 115 – 117.