Dušan Taragel

29. 9. 1961
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza, scenáristika, iné

Životopis autora

Dušan TARAGEL sa vyučil za prevádzkového chemika, po maturite 1981 – 86 študoval teóriu kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval v Chemických závodoch Juraja Dimitrova (dnes Istrochema) ako strážnik, neskôr strojník, ďalej vo Vodárňach a kanalizáciách a ako hudobný redaktor v Slov. rozhlase. Od 1993 pracuje v reklame ako textár. Časopisecky publikoval od r. 1988. Debutoval knihou 14 rozprávok s čiernym humorom zo súčasného mestského života Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov (1997). Spolu s P. Pišťankom vydal knihu poviedok Sekerou & nožom (1999), ktorá zahrňuje staršie, už publikované poviedky z rokov 1981 – 91. Editor a spoluautor detektívneho komiksu Roger Krowiak (2002), zúčastnil sa na tvorbe publikácie Slovensko 002 (2002), zostavovateľ poviedkových antológií Sex po slovensky 1 –2 (2004 –05), autor textovej časti komiksu Jánošík (2006). Prekladá z angličiny (P. Guterman). Napísal scenár k celovečernému filmu Baščvanský a zať (1994).