Dušan Taragel

29. 9. 1961
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza, scenáristika, iné

Životopis autora

Dušan Taragel je prozaik, publicista a editor. Vyučil sa za prevádzkového chemika, večerne si urobil maturitu a v rokoch 1981 – 1985 študoval teóriu kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Vystriedal množstvo zamestnaní: V Chemických závodoch Juraja Dimitrova (neskôr Istrochem) pracoval ako chemik, vo Vodárňach a kanalizáciách ako strojník, popri tom aj ako hudobný redaktor v Slovenskom rozhlase. Od roku 1993 pôsobil ako copywriter v rôznych reklamných agentúrach (Mark BBDO, Soria & Grey, Young and Rubicam, Monarch). Od roku 2005 prešiel do médií, v ktorých pracoval ako editor a publicista v rôznych mesačníkoch, týždenníkoch a denníkoch. Najdlhšie pôsobil v denníku SME (pripravoval preň časopisecké prílohy S-magazín a TV OKO, neskôr špecializované monotematické prílohy venované literatúre a histórii) a v denníku Nový Čas. Od roku 2019 pracoval ako redaktor mesačníka Knižná revue (SLC), od roku 2021 pracuje ako redaktor Rádia Devín, knižný editor a vedie internetový literárny magazín Literát.sk. Časopisecky publikoval od roku 1988. Debutoval knihou Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov (1997). Ako scenárista napísal celovečerný film Baščovanský a zať (1994), v rokoch 2008-2013 písal scenáre pre televízne sitkomy Mafstory, Profesionáli, Hoď svišťom či Hlavne, že sa máme radi. Žije v Bratislave.