Foto © Zuzana Kollárová

Dušan Valúch

30. 11. 1952
Svinná
Žáner:
dráma, poézia, pre deti a mládež
Dušan VALÚCH v r. 1968 – 71 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Komárne, 1971 – 76 na Chemickotechnologickej fakulte Slov. vysokej školy technickej, neskôr 1986 – 87 angličtinu na UK v Bratislave. R. 1976 – 90 pracoval postupne ako robotník, technológ, dispečer, vedúci prevádzky v Slovnafte, 1991 – 94 zástupca riaditeľa obchodnej skupiny v Petrimexe, 1994 – 98 riaditeľ marketingu, od 1998 riaditeľ odboru vzťahov k verejnosti v Slovnafte v Bratislave. Ako pesničkár začínal v divadielku malých foriem na internáte Mladá garda, r. 1979… Čítať ďalej