Dušan Vicen

Trstená
Žáner:
dráma, próza

Výberová bibliografia

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Päťdesiatnici: Hladina ustálená. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 105.

JANECOVÁ, Tamara: Ťažkopádny Dotyk s absolútnom (Napriek šokantnosti z hľadiska motívov a netradičnosti kompozície je to próza vlastne veľmi stereotypná). In: Sme, príl. Víkend, roč. 26, 21. 4. 2018, č. 92, s. 14.