Eduard Chmelár photo 1

Eduard Chmelár

21. 8. 1971
Modra
Žáner:
odborná literatúra

Životopis autora

Publicista, politológ, vysokoškolský pedagóg a esejista Eduard Chmelár absolvoval štúdium žurnalistiky na FiF UK v Bratislave, interkultúrne vzťahy študoval vo Veľkej Británii.  Ako novinár pôsobil v denníku Práca, v Literárnom týždenníku a v dvojtýždenníku o nových knihách Knižná revue, kde bol aj šéfredaktorom. Publikuje aj v denníkoch a vystupuje v diskusných reláciách v rozhlase i v televízii. Bol zakladateľom a prvým šéfredaktorom týždenníka Slovo. Prednášal na Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre a bol vedúcim Ústavu politických vied Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy. V roku 2005 bol habilitovaný v odbore slovenské dejiny.  Od novembra 2012 je rektorom Akadémie médií, vysokej školy mediálnej a marketingovej komunikácie. Napísal vysokoškolskú učebnicu Uhorská tlačová politika so zreteľom na slovenské novinárstvo. Ako  esejista knižne debutoval roku 2001 knihou Rozprava o zjednotení ľudstva, roku 2003 mu vyšla kniha Svet nie je na predaj.