Eduard Gombala

1. 3. 1932
Detvianska Huta
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Výberová bibliografia

Redakcia: Odišiel literárny vedec Eduard Gombala. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 18. 9. 2019, č. 31 – 32, s. 19.

ŠAH: Eduard Gombala – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 3, s. 157.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 8.

ŠAH: Eduard Gombala – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 158 – 159.

ŠAH: Eduard Gombala – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 157.