Eduard Gombala

1. 3. 1932
Detvianska Huta
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Životopis autora

Po absolvovaní gymnázií v Malackách a v Lučenci vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1953 – 1957). Po štúdiách učil na strednej škole v Púchove a Žiline (1957 – 1960), od r. 1960 bol odborným asistentom na Pedagogickom inštitúte v Martine, od r. 1965 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, od r. 1978 docent dejín slovenskej literatúry, od r. 1991 profesor na Filozofickej fakulte Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, bol emeritným profesorom na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zomrel v r. 2019.