Egon Bondy

20. 1. 1930
Praha (Česko)
—  9. 4. 2007
Bratislava
Žáner:
esej, odborná literatúra, poézia, prekladateľská činnosť, próza

Výberová bibliografia

JÁNOŠÍKOVÁ, Veronika: Agónie. Epizóda (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 7.

Autor neuved.: Druhý ročník (BRAK, 29. – 31. mája Pisztoryho palác). In: Knižná revue, roč. XXV, 6. 5. 2015, č. 9, s. 6.

BELIČOVÁ, Renáta: "Nezakontextovanosť" človeka v živote. Poetika totálneho realizmu a bratislavské hudobné projekty Egona Bondyho. In: Myšlienkové toposy literatury v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 229 – 245.

MRÁZEK, Ondřej: Bondyho duše kráčí dál. In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 14 – 16.

PASTIER, Oleg: Egon Bondy: Invalidný súrodenec totálneho realizmu. In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 13.

ČELKOVÁ, Lýdia – BONDY, Egon: Kniha je môj život. (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XII., 11. 12. 2002, č. 25 – 26, s. 14.

PAUER, Marián: Chcel by som konečne vidieť Bratislavčanov. (Zhovárame sa s filozofom a básnikom Egonom Bondym). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 10, s. 62 – 65.