Elena Hidvéghyová-Yung photo 2

Elena Hidvéghyová-Yung

29. 9. 1970
Bratislava
Žáner:
poézia, próza, iné

Ocenenia

Prémia Ceny AOSS 2014 za básnickú zbierku Materia prima

Ocenenie v čitateľskej ankete Knižnej revue Debut roka 2006

Prémia Ceny Margity Dobrovičovej za duchovne orientovanú poéziu (2006)