Elena Hidvéghyová-Yung photo 2

Elena Hidvéghyová-Yung

29. 9. 1970
Bratislava
Žáner:
poézia, próza, iné

Výberová bibliografia

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

DVOŘÁKOVÁ, Helena – SEDLÁKOVÁ, Katarína: Knižné lásky na celý život. (Rozhovory s autormi a ilustrátormi a vydavateľkou). Elena Hidvégyhová-Yung: Dobšinský je pre mňa rozprávková biblia. In: Pravda, 21, 8, 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/402538-knizne-lasky-na-cely-zivot/

BRUNCLÍK, Jozef: Veci najvyššie. In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 3. 2015, č. 6, s. 14.

PAVLIGOVÁ, Mária: Slovom k veciam najvyšším. Elena Hidvéghyová-Yung: Materia prima. (Recenzia). In: Tvorba, roč. XXV (XXXIV), 2015, č. 2, s. 46 – 47.

-kz-: Zvukom zvonov (Materia prima. Stretnutie v kníhkupectve Artforum v Bratislave 20. 11. 2014). In: Knižná revue, roč. XXIV, 26. 11. 2014, č. 24, s. 2.

KRAVÁRIK, Peter: Elena Hidvéghyová-Yung: Dážď slivkových kvetov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 127 – 128.

-hd- — HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Paul Yung: Slovensku chýba iba more (Rozhovor), 20. 6. 2012
http://feminity.zoznam.sk/c/877795/paul-yung-slovensku-chyba-iba-more

PODRACKÁ, Dana: Elena Hidvéghyová-Yung: Dážď slivkových kvetov. In: Knižná revue, roč. XXI, 13. 4. 2011, č. 8, s. 1.

BÍZIKOVÁ, Margita – HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Elena Hidvéghyová-Yung (1970), poetka a... (Rozhovor. Elena Hidvéghyová-Yung: Dážď slivkových kvetov). In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 3. 2011, č. 6, s. 4.

ŠRANK, J.: Nefatal (Elena Hidvéghyová-Yung: Homme fatal). In: Rak, 15, 2010, č. 3, s. 48 – 52.

VLNKA, J.: Úniky z neživota (Elena Hidvéghyová-Yung: Homme fatal). In: Slovenské pohľady, IV. + 125, 2009, č. 7 – 8.

MIKULA, V.: Elena Hidvéghyová-Yung: Homme fatal. In: Romboid, 43, 2008, č. 9 – 10.

RÁCOVÁ, V.: Poézia ako obrad. Elena Hidvéghyová-Yung: Prasestre. (Recenzia). In: Rak, roč. XIII, 2008, č. 5, s. 47 – 50.

TURAN, Andrijan – HIDVÉGHYOVÁ-YUNG, Elena: Pokojná jazdkyňa na chrbte draka (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 17. 12. 2008, č. 26, s. 12.

TOMÁŠ, Radoslav.: Nezastreté snívanie. Elena Hidvéghyová-Yung: Homme fatal (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 3. 12. 2008, č. 25, s. 5.

TURZOVÁ, Z.: Čriepky zo života (Elena Hidvéghyová-Yung: Prasestre). In: Let, 3, január 2008, č. 33.

BRUNCLÍK, J.: Prekvapivý debut (Elena Hidvéghyová-Yung: Prasestre). In: Kultúra, 10, 2007, č. 12.

LITVÁK, J.: Vyliaty tuš na hodvábnom papieri (Elena Hidvéghyová-Yung: Prasestre). In: Sme, 19. 4. 2007.

MATEJOV, R.: Cesta k dubisku. Slovenská poézia 2006. Hodnotenie. (Elena Hidvéghyová-Yung: Prasestre). In: Knižná revue, 17, 2007, č. 16 – 17.

PLULÍKOVÁ, J.: Znepokojujúca ženskosť (Elena Hidvéghyová-Yung: Prasestre). In: Pravda, 12. 5. 2007.

RUMÁNEK, I. R. V.: Prihováranie sa (Elena Hidvéghyová-Yung: Prasestre). In: Literárny (dvoj)týždenník, 14, 2006, č. 29 – 30.