Elena Krššáková

2. 3. 1946
Banská Bystrica
Žáner:
poézia, prekladateľská činnosť

Životopis autora

R. 1964 – 68 študovala francúzštinu a ruštinu na Univerzite 17. novembra v Prahe, 1969 – 70 na filozofickej fakulte univerzity v Rennes. R. 1970 – 73 pracovníčka Ministerstva kultúry Slov. socialistickej republiky, 1974 – 75 redaktorka Čs. rozhlasu, 1976 – 92 literárneho mesačníka Romboid v Bratislave, potom pôsobila v diplomatických službách: 1992 na veľvyslanectve ČSFR, 1993 – 97 Slov. republiky v Paríži, 1997 – 99 pracovníčka Ministerstva zahraničných vecí v Bratislave, od r. 1999 Stálej misie Slov. republiky pri Rade Európy v Štrasburgu. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave. Básne a sporadicky aj poviedky publikovala časopisecky, knižne debutovala básnickou zbierkou Nesmelo sa teším (1980). Potom sa preorientovala na prekladovú tvorbu, z francúzštiny preložila viacero prozaických prác, okrajovo drámu (A. Gide, A. Jardin, A. Mailletová, E. Roblès, C. Simon, K. Yacine a i.), sústreďujúc sa na súčasnú francúzsku, ako aj frankofónnu kanadskú a alžírsku literatúru. Krššákovej preklad A. Djebarovej Láska a tanec smrti (1989), rovnako ako jej preklad románu J. Rouauda Polia cti (1994) získali najvyššie prekladateľské ocenenia – Cenu J. Hollého. Za preklad M. Prousta Hľadanie strateného času (2001) získala ďalšie prestížne ocenenie – Cenu Z. Jesenskej.