Elena Lacková photo 1

Elena Lacková

22. 3. 1921
Veľký Šariš
—  1. 1. 2003
Košice
Žáner:
dráma, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Životopis autora

Elena Lacková absolvovala v rokoch 1932 – 1935 meštiansku školu vo Veľkom Šariši, 1963 – 1969 Fakultu sociálnych vied na Karlovej univerzite v Prahe. Žila na viacerých miestach, v rokoch 1949 – 1951 pôsobila ako osvetová pracovníčka rómskych obyvateľov na Krajskom národnom výbore v Prešove, od 1961 v kultúrnom stredisku v Ústí nad Labem, 1969 – 1973 vo Zväze Cigánov – Rómov v Prahe, 1976 – 1980 v kultúrnom stredisku v Lemešanoch, od 1980 žila na dôchodku v Prešove. Prvá rómska spisovateľka na Slovensku, ktorá písala v rómčine. Autorka divadelnej hry Horiaci cigánsky tábor (1946), prózy Narodila jsem se pod šťastnou hvězdou (1997), dvojjazyčnej knihy Rómske rozprávky – Romane paramisa (1992) a rozhlasovej hry Žužika (1988). Výber z jej poviedok zostavil J. Balvin a vydal pod názvom Holocaust Romů v povídkach Eleny Lackove (2001). Jej dielo bolo preložené do viacerých jazykov.