Eleonóra Gašparová photo 1

Eleonóra Gašparová

31. 8. 1925
Opatovce nad Žitavou
—  6. 7. 2010
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, pre deti a mládež, próza

Komplexná charakteristika

Po časopiseckých začiatkoch sa venovala tvorbe pre deti a mládež v širokom vekovom rozpätí. Začínala prózami pre najmenších. Tým adresovala svoj knižný debut – leporelo Jurkove obrázky, na ktorý tematicky nadväzujú knižky rozprávok a krátkych próz obyčajne s aktívnym, bystrým a samostatným detským protagonistom, dychtivo poznávajúcim okolitý svet, napríklad Ceruzky a góly, Cukrová rozprávka, Ahoj, prvá trieda, Prázdniny s rozprávkou a prózy z neskoršieho tvorivého obdobia Deti z modrého okna, Haló, hľadá sa braček, Medveď pre bračeka, Modré slnko, Bosé nôžky. Detským čitateľom stredného školského veku venovala širšie komponované prózy s výrazným chlapčenským hrdinom, exponujúce jeho sebarealizáciu a pokusy preniknúť do jeho psychiky. Jej príbehy zo života detí sú založené na jemnom pozorovaní, často vychádza z vlastných rodičovských skúseností. Takými sú knižky Slávna ľavačka, Poklad na Zvonovej horeŤažko je mustangovi. Koncom 60. rokov sa sústredila na tvorbu pre dospievajúcu mládež. Orientovala sa predovšetkým na stvárnenie profilov dievčenských protagonistiek, a to v románoch Spievajúce drevo Helena, Fontána pre ZuzanuKoncert bez ruží. Hrdinkou románov Spievajúce drevo HelenaKoncert bez ruží je dievčenská postava Helena. V Spievajúcom dreve je v skorom dievčenskom veku, keď citlivo reaguje na svoje okolie, školu i prvý ľúbostný vzťah, v druhom románe je už poslucháčkou konzervatória a trochu ináč vníma svet dospelých i svoje ľúbostné peripetie. Využívajúc mozaikovitú kompozíciu so psychologickým prienikom do postavy, autorka vecne a bez falošnej sentimentality odkrýva zložitý svet mladých ľudí, hľadajúcich si svoje miesto medzi rovesníkmi. Štúdium spevu a schopnosť vnímať iné druhy umenia sa prejavuje v niektorých jej prózach cez prepracované motívy hudby. Reálny svet je u nej tak obohatený o nové prvky a nadobúda inú dimenziu, je zjemnený a rozšírený o poznávanie niečoho, čo sa autorke samej zdá niekedy neuchopiteľné. Všetko to len potvrdzuje, že autorke išlo o zachytenie jemných záchvevov života v jeho pulzovaní. Do psychiky chlapčenského dospievania sa pokúsila preniknúť iba v novele Stopa na asfalte. Dospievajúcej mládeži venovala aj poviedkový súbor Komu hrá harmonika. Dospelým čitateľom adresovala knihu poviedok Otvorené dni. Ako dlhoročná vydavateľská redaktorka a editorka pripravila pre deti viaceré zborníky a výbery z ľudovej slovesnosti (Tancovala cvikla s dyňou, Detský rok, Z rozprávky do rozprávky a i.).

Anna Šikulová