Eleonóra Gašparová photo 1

Eleonóra Gašparová

31. 8. 1925
Opatovce nad Žitavou
—  6. 7. 2010
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Odišla Eleonóra Gapšarová. In: Knižná revue, roč. XX, 4. 8. 2010, č. 16 – 17, s. 11.

TASR: Zomrela spisovateľka Eleonóra Gašparová, Fontánan pre Zuzanu osirela.
In: https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/39346-zomrela-spisovatelka-eleonora-gasparova-fontana-pre-zuzanu-osirela/, 14. 7. 2010.

STANISLAVOVÁ, Z.: Eleonóra Gašparová. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

SCHUSTER, Michal: Z rozprávky do rozprávky. Zostavila Eleonóra Gašparová. In: Knižná revue, roč. XVIII, 17. 12. 2008, č. 26, s. 8.

ŠAH: Eleonóra Gašparová – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 316 – 317.

KEPŠTOVÁ, Ľ.: Každodennosť ako dobrodružstvo. In: Bibiana, 7, 2000, č. 3.

OBERT, V.: Výchovné tendencie detskej literatúry. Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 1999.

SLIACKY O. – STANISLAVOVÁ, Z.: Kontúry slovenskej literatúry pre deti a mládež v rokoch 1945 – 1997. Náuka, Prešov 1998.

KOPÁL, J.: Teenagerský svet v prózach s dievčenskou hrdinkou. In: Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež (4). Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra 1997.

FERKOV, H.: Dobrodružstvá každodennosti. In: Bibiana, 3, 1995, č. 2.

REDEREROVÁ, V.: Eleonóra Gašparová: Spievajúce drevo Helena, Koncert bez ruží. In: Romboid, 23, 1988, č. 9.

BLAHOVÁ, A.: Eleonóra Gašparová: Bosé nôžky. In: Zlatý máj, 31, 1987, č. 3.

KOPÁL, J.: Eleonóra Gašparová: Komu hrá harmonika. In: Zlatý máj, 29, 1985, č. 4.

BŽOCH, J.: Eleonóra Gašparová: Modré slnko. In: Zlatý máj, 26, 1982, č. 8.

JURČO, J.: Eleonóra Gašparová: Medveď pre bračeka. In: Zlatý máj, 24, 1980, č. 4.

KOPÁL, J.: Eleonóra Gašparová: Medveď pre bračeka. In: Slovenské pohľady, 96, 1980, č. 11.

KOPÁL, J.: Eleonóra Gašparová: Ťažko je mustangovi. In: Zlatý máj, 22, 1978, č. 4.

POLIAK, J.: Rozhovory o literatúre pre mládež. Mladé letá, Bratislava 1978.

KLÁTIK, Z.: Dievčenský román. In: Slovo, kľúč k detstvu. Mladé letá, Bratislava 1975.

PIFKO, H.: Dve tváre všedného dňa. In: Slovenské pohľady, 79, 1963, č. 11.

TENČÍK, F.: Poučení ze dvou slovenských knížek o dětech z první třídy. In: Zlatý máj, 6, 1962, č. 6 – 7.

POLIAK, J.: Úskalia tvorby pre najmenších. In: Mladá tvorba, 1959, č. 3.