Ema Panovová

29. 7. 1925
Holíč
—  2019
Žáner:
literárna veda
V r. 1937 – 44 študovala na gymnáziu v Skalici, r. 1945 – 46 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, r. 1946 – 47 filológiu na univerzite v Petrohrade, r. 1947 – 51 na Lomonosovovej univerzite v Moskve. V r. 1951 – 54 odborná asistentka na Katedre ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Slov. univerzity, od r. 1954 odborná pracovníčka v Čs.-sovietskom inštitúte SAV, v r. 1964 – 73 v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV, od r. 1973 pracovala v Literárnovednom ústave SAV v Bratislave. Výrazná osobnosť slov. rusistiky. Zaoberala sa… Čítať ďalej