Eman Erdelyi

17. 7. 1972
Halič
Žáner:
próza

Výberová bibliografia

HRČA, Aladár: To policajt nemá rád! Eman Erdélyi & Marek Vadas: Diabol pod čapicou. (Recenzia). In: RAK, roč. IX, 2004, č. 3, s. 43 – 45.

STANKOVIČOVÁ, Henrieta: Policajt už nie je tabu. Eman Erdélyi a Marek Vadas: Diabol pod čapicou. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 255 – 256.

NOROVSKÝ, Ján: Mozog na jedno použitie (Eman Erdélyi – Marek Vadas: Diabol pod čapicou). In: Knižná revue, roč. XII, 2. 10. 2002, č. 20, s. 5.

FERKO, Miloš: Úlety smerom nadol. Eman Erdélyi – Marek Vadas: Univerzita. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 9, s. 146 – 149.