Emil Benčík photo 1

Emil Benčík

20. 1. 1933
Zlatno
Pseudonym:
Štefan Baník
Žáner:
literárna veda, rozhlasová tvorba

Napísali o autorovi

Novinár, publicista a prekladateľ Emil Benčík sa predstavil rozhlasovej poslucháčskej obci v neočakávanej podobe – v pásmach lyrických miniatúr Tiché ruky, Hniezdo na dlaniNechajme stromy rásť. Je radostné konštatovať, že prišiel autor s desiatkami básní napísaných z vášnivej túžby zmocniť sa slova a vykresať ním nový umelecký tvar. Benčík ich nenazval básňami, ale lyrickými miniatúrami. Sú poetické, poletuje v nich slovo ako symbol, ktorý sa vznáša na neustálom prúdení asociácií. Signalizujú impulzy z vonkajšieho sveta so spodnými prúdmi videného, vytúženého i dávno prežitého. Slová s neodbytnosťou citu. Lyrika nabitá erotickým nábojom a lyrickou reflexiou.

Veronika Vrbková

Verejnoprávny rozhlas vydal na štyroch kazetách deväťdielne umelecko-dokumentárne pásmo o A. Dubčekovi Prvý muž Pražskej jari, ktorého autorom je Emil Benčík. Ide o výnimočné dielo. Odzrkadľujú sa v ňom dlhoročné skúsenosti rozhlasového autora. Benčík je invenčný a plodný tvorca, v tomto žánri vytvoril už veľa vynikajúcich prác, z ktorých pripomeniem novátorské a objavné pásmo a účasti Slovákov vo Varšavskom povstaní proti fašizmu Eroica Varsoviensis. Autor dokonale pracuje so slovom, pozná jeho silu, a to mu umožnilo vytvoriť pôsobivý a rozsahom monumentálny historický fíčrový cyklus.

Jozef Bobok

Emil Benčík patrí medzi najproduktívnejších a najvšestrannejších rozhlasových tvorcov. Z jeho iniciatívy a pod jeho vedením sa 17 rokov vysielal úspešný rozhlasový seriál Čo nového, Bielikovci a etabloval sa žáner fíčer. Je autorom niekoľko stoviek umelecko-publicistických pásiem, fíčrov, dramatizácií, lyrických miniatúr i rozhlasových poviedok. V cykloch Ľudia, fakty, udalostiSólo pre... vytvoril vyše 140 profilov slovenských osobností. Všestrannosť a univerzálnosť je v rozhlase výhodou. Umožňuje autorovi tvoriť vo viacerých žánroch, experimentovať, obohacovať existujúce formy a hľadať nové cesty k literárnemu stvárňovaniu skutočnosti. Emil Benčík to robí a vďaka tomu je jeho tvorivé pero ľahko identifikovateľné.

Michal Herceg

Emil Benčík – prvolezec historického typu fíčra, priekopník literatúry faktu v jej akustickej podobe – úspešne rekonštruuje prelomové dejinné udalosti a stvárňuje portréty významných osobností našej i svetovej histórie. Vrchol jeho tvorivej pyramídy tvoria diela, ktoré sa hlboko zapísali do povedomia poslucháčov a recenzentov: Deň pravdy – Dies veritatis – štvordielny seriál o Slovenskom národnom povstaní, Eroica Varsoviensis, Operácia Overlord, Posledný deň vojny, prvý deň mieru, Teheránska, Jaltská a Postupimská konferencia, Norimberský proces, Dlhá noc v Kremli, Zatmenie Zeme, Život a smrť s Dávidovou hviezdou, Zvon Andrej – o Andrejovi Hlinkovi. A napokon z najnovšej tvorby – Prvý muž Pražskej jari – deväťdielny fíčrový seriál o Alexandrovi Dubčekovi, ku ktorému autor pripravil vyše tristo autentických nahrávok. Na veľa strún zahral Emil Benčík vo svojej tvorbe.

Vladimír Ferko

Emil Benčík, ktorý patrí medzi najinvenčnejších autorov umelecko-dokumentárnej publicistiky, pripravil dva rozhlasové fíčre Čierne dni v éteri o vysielaní rozhlasu v auguste 1969 a Dlhá noc v Kremli o rokovaní našej delegácie v Moskve s brežnevovským politbyrom. Naplno využil svoje tvorivé schopnosti a rozhlasové nahrávky a vytvoril diela, ktoré vyvolávajú v poslucháčoch, najmä v pamätníkoch augusta 1968, aj po tridsiatich rokoch popri spomienkach i zimomriavky.

Nina Hradiská

Rozhlasové pásmo Emila Benčíka Život a smrť s Dávidovou hviezdou imponuje svojou šírkou a dôkladnosťou. Kostru relácie tvorí takpovediac „platónovský“ dialóg naivného s poučením. Autor rozoberá vývin situácie Židov na Slovensku počas druhej svetovej vojny. S faktografickou vrstvou sa prelína emocionálna rovina hudby a slova. Toto bohaté vrstvenie a striedanie polôh dovoľuje udržať pozornosť a vnútorné napätie až do konca.

Pavol Branko

Premiéra trojdielneho pásma Emila Benčíka Život a smrť s Dávidovou hviezdou sa stretla so živým ohlasom medzi poslucháčmi a s priaznivým hodnotením v tlači. Autor, skúsený rozhlasový pracovník a publicista, postavil svoju výpoveď na historických faktoch, pričom ich účinok znásobil zakomponovaním celého radu vzácnych archívnych zvukových záznamov výpovedí bývalých väzňov koncentračných táborov, ale aj predstaviteľov bývalého Slovenského štátu a umocnil emotívnou rovinou lyrického (žalmického) hudobného prejavu.

Pavol Palkovič

Emil Benčík je poslucháčom rozhlasu dobre známy. V dvojdielnom umelecko-publicistickom pásme Posledný deň vojny, prvý deň mieru využil autentické hlasy celej plejády dejateľov druhej svetovej vojny. Výber je pospájaný vyváženým, dobre premysleným, objektívnym a vecným sprievodným slovom autora.

Vladimír Babnič

Pozoruhodné dramaticko-dokumentárne pásmo Emila Benčíka Bol korunou krásy Bratislavy odvysielal Slovenský rozhlas. Autor v mozaike krátkych dialógov a komentárov ponúkol poslucháčovi pôsobivý pohľad na život slávneho bratislavského rabína Chatama Sófera.

Jozef Repko

Emil Benčík sa vo svojej zbierke poviedok Rebrík do neba (vysielaných v rozhlase) prejavil ako nonšalantný a kultivovaný rozprávač a takto sa vo svojich najlepších poviedkach približuje k šikulovskému rozprávačskému fenoménu. Svoj realistický žánrový diapazón rozširuje od feérie až k humoreske a burleske a nie je mu cudzia ani anekdota, duchaplná irónia, či sebairónia. Jeho poviedkam nemožno poprieť čitateľskú príťažlivosť, no nemožno mu pritom vyčítať lacnú atraktivitu, povrchnosť, vyprázdnenosť a ľudskú odcudzenosť. A to nie je na pozadí súčasnej porovnateľnej prozaickej tvorby málo.

Andrej Chudoba