Emil Benčík photo 1

Emil Benčík

20. 1. 1933
Zlatno
Pseudonym:
Štefan Baník
Žáner:
literárna veda, rozhlasová tvorba

Ocenenia

Cena Československého rozhlasu za seriál Čo nového, Bielikovci

Prvá cena v rozhlasovej žatve za fíčer Eroica Varsoviensis

Cena Literárneho fondu za cyklus umelecko-publicistických pásiem Dies veritatis – Deň pravdy

Zlatá medaila Alexandra Dubčeka za seriál Prvý muž Pražskej jari

Cena Vojtecha Zamarovského za rozhlasovú tvorbu (2001)