Emil Benčík photo 1

Emil Benčík

20. 1. 1933
Zlatno
Pseudonym:
Štefan Baník
Žáner:
literárna veda, rozhlasová tvorba

Životopis autora

Emil Benčík sa narodil 20. januára 1933 v Zlatne pri Zlatých Moravciach. V bývalých Škodových závodoch v Dubnici nad Váhom sa vyučil za sústružníka. Maturoval externe na Pedagogickom gymnáziu v Žiline (1950). V nasledujúcom školskom roku učil na ZDŠ v Lokci na Orave. Potom pokračoval v štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, promovaný bol v roku 1955. V školskom roku 1955/56 vyučoval slovenský jazyk a ruský jazyk na Pedagogickej škole v Krupine. V rokoch 1956 – 1957 bol redaktorom v denníku Smena, v rokoch 1957 – 1958 v týždenníku Svet socializmu. Od roku 1958 do roku 1971 pôsobil v Poľsku vo Varšave ako zahraničný korešpondent denníka Smena a neskôr aj českej Mladej fronty. Súčasne redigoval mesačník Život, určený pre krajanov v Poľsku, neskôr bol vedúcim redakcie mesačníka Poľsko, vydávaného v českom a slovenskom jazyku. Od roku 1971 do roku 1990 bol šéfredaktorom Hlavnej redakcie literárno-dramatického vysielania Československého a potom Slovenského rozhlasu v Bratislave. Od roku 1990 až do odchodu do dôchodku v roku 1998 bol redaktorom Redakcie umelecko-dokumentárnej publicistiky Slovenského rozhlasu v Bratislave. V súčasnosti žije v Bratislave.