Foto © Anton Šmotlák

Emil Boleslav Lukáč

1. 11. 1900
Hodruša-Hámre
—  14. 9. 1979
Bratislava
Pseudonym:
Boleslav
Žáner:
esej, poézia, iné
Emil Boleslav LUKÁČ v r. 1910 – 18 študoval na ev. lýceu v Banskej Štiavnici, 1918 – 22 na Ev. teologickej vysokej škole a súčasne od 1919 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1922 – 24 literatúru a ev. teológiu na Sorbonne v Paríži, 1928 na ev. teologickej fakulte v Lipsku. Ako kaplán pôsobil na viacerých miestach, bol tajomníkom Ev. generálnej cirkvi pre odbor mládeže, 1926 – 36 prof. na Hudobnej a dramatickej škole, 1933 – 47 prof. na dievčenskom gymnáziu, 1947 – 50 prednostom odboru na Povereníctve školstva a osvety, 1950 – 55 pracovníkom Slov.… Čítať ďalej

Stránky