Foto © Peter Procházka

Emil Borčin

24. 2. 1946
Hostie
Pseudonym:
Ján Eben
Žáner:
esej, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba
Emil Borčin po absolvovaní Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Zlatých Moravciach (1964) študoval dejepis a slovenský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1964 – 1969). Po štúdiách bol stredoškolským profesorom na gymnáziu v Zlatých Moravciach (1970 – 1973). Potom sa presťahoval do Bratislavy, kde bol redaktorom kultúrnej rubriky v denníku Práca (1973 – 1997), vedúcim edičnej sekcie v Národnom literárnom centre (1997 – 1999), potom redaktorom mesačníka Národného osvetového centra Javisko (1999 – 2000). Od roku 2000 je… Čítať ďalej