Emil Borčin

24. 2. 1946
Hostie
Pseudonym:
Ján Eben
Žáner:
esej, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠAH: Emil Borčin – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 2, s. 158 – 159.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 26.

TUCHYNSKÝ, Jozef: Odtajňovanie detských snov (Emil Borčín: Srdce na dne). In: Knižná revue, roč. XII, 12. 6. 2002, č. 12, s. 5.

ČECHVALA, Milan: Náš tip – Emil Borčin: Súvaha nad neobývateľným miestom. In: Knižná revue, roč. V, 26. 7. 1995, č. 13/14, s. 1.

JANKOVIČ, Jozef – BORČIN, Emil: Nástrahy lovca času (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 22. 2. 1995, č. 3, s. 4.