Emil Charous

3. 8. 1928
Horní Bečva (Česko)
—  7. 1. 2017
Praha (Česko)
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, prekladateľská činnosť, próza

Výberová bibliografia

KOMOROVSKÁ, Vladimíra: Emil Charous. (Archívny výber. Cena P. O. Hviezdoslava – 1977). In: Romboid, roč. LII, február 2017, č. 1 – 2, s. 141.

iStock: Zomrel Emil Charous, propagátor a prekladateľ slovenskej literatúry v Česku. In: Nový čas, 12. 1. 2017.
https://www.cas.sk/clanok/497210/zomrel-emil-charous-propagator-a-prekladatel-slovenskej-literatury-v-cesku/

ŠAH: Emil Charous – 85. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 129, 2013, č. 7 – 8, s. 318.

ŠAH: Emil Charous – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 7 – 8, s. 317.

KNĚZEK, Libor: Praha a slovenská literatúra. Emil Charous: Druhý domov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 1, s. 116 – 117.