Emil Holečka

1. 1. 1946
Kozárovce
Žáner:
editorská činnosť, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika, iné

Výberová bibliografia

ŠAH: Emil Holečka – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 157 – 158.

MATEJOV, Radoslav: Emil Holečka: Tam ďaleko, až doma (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 11. 6. 2014, č. 12, s. 6.

HOLEČKA, Emil: Petrolejka v daždi (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 17. 4. 2013, č. 8, s. 4. 

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 8.

ŠAH: Emil Holečka. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 1, s. 155.

MATEJOV, Radoslav: Už aby bol koniec. Emil Holečka: Nezáhrada. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 9, s. 144 – 145.

MIHALKOVIČ, Jozef: Nad prítomnou knižkou (Emil Holečka: Nezáhrada). In: Knižná revue, roč. VI, 8. 5. 1996, č. 9, s. 5.