Emil Korba

1. 5. 1930
Bardejov
—  27. 10. 1978
Bardejov
Žáner:
odborná literatúra, poézia
R. 1941 – 49 študoval na gymnáziu v Bardejove, r. 1949 – 53 na Cyrilometodskej katolíckej teologickej fakulte v Litoměřiciach. R. 1953 pôsobil ako asistent a 1954 – 55 správca knižnice na Cyrilometodskej katolíckej teologickej fakulte, r. 1959 – 62 gr. k. farár v Otročíne, Bečove nad Teplou, Krásnom Údolí, r. 1962 – 63 farár a 1963 – 70 arcibiskupský notár v Starej Boleslavi, po návrate na Slovensko v období normalizácie od r. 1970 šéfredaktor gr. k. tlače v Spolku sv. Vojtecha v Trnave, r. 1976 – 78… Čítať ďalej