Emil Kudlička

13. 7. 1933
Ružomberok
—  23. 7. 2009
Bratislava
Pseudonym:
Emil Saškin
Žáner:
editorská činnosť, prekladateľská činnosť

Výberová bibliografia

HOCHEL, Igor: Blahoželáme k životnému jubileu Emila Kudličku. In: Revue slovenskej literatúry, roč. XXXIX, 2003, č. 4, s. 0 a 161.

ŠAH: Emil Kudlička – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 7 – 8, s. 318.