Erich Fromm

Žáner:
pre deti a mládež
Erich Fromm (1900 – 1980) bol nemecko-americký psychoanalytik, sociológ, sociálny psychológ a humanista. Jeho postoje do veľkej miery ovplyvnila Frankfurtská škola kritickej teórie. Pôvodne vyštudoval sociológiu na Univerzite v Heidelbergu, kde medzi jeho učiteľov patrili svetoznámi filozofi Karl Jaspers, Heinrich Rickert či sociológ Alfred Weber, brat sociológa Maxa Webera. Ovplyvnený Freudovou psychoanalýzou sa bezprostredne po štúdiu začal venovať práve tomuto odboru a patril k popredným predstaviteľom neofreudovského smeru. Pred nacistickou hrozbou v Nemecku v… Čítať ďalej