Erik Šimšík photo 1

Erik Šimšík

19. 5. 1987
Bratislava
Žáner:
poézia, próza
Krajina:
Slovensko

Výberová bibliografia

SIVČOVÁ, Stanislava: Vystačíme si s cynizmom? (Erik Šimšík: Veľká budúcnosť). Kritika. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 3, s. 129 – 132.

HOSTOVÁ, Ivana – URBANOVÁ, Eva: Glazúra je od glaza (Erik Šimšík: Čabajka a iné údeniny. Dialóg vedú Ivana Hostová a Eva Urbanová). Recenzia. In: Vertigo, 2018, č. 1 – 2, s. 62 – 66.

Autor neuved.: Knižné leto... (V Letnej čitárni U červeného raka). In: Knižná revue, roč. XXV, 9. 9. 2015, č. 18, s. 2.

RÁCOVÁ, Veronika: O hľadaní a (ne)nachádzaní (Slovenská debutová próza 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 18.

Autor neuved:: Anasoft litera fest 2015. In: Knižná revue, roč. XXV, 6. 5. 2015, č. 9, s. 7.

SABO, Milan: Energia napätia (Erik Šimšík: Hegemónia). In: Knižná revue, roč. XXV, 25. 3. 2015, č. 6, s. 13.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Práve som prišiel spoza hraníc vesmíru. In: Pravda, roč. XXV,  22. – 23. 8. 2015, č. 195, s. 30.

SITA: Anasoft litera fest otvorí Milan Adamčiak. In: Pravda, 10. 4. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351449-anasoft-litera-fest-otvori-milan-adamciak/

-kz-: Vlna naživo (Literárny večer v KC Dunaj). In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 3.

ZITOVÁ, Katarína: Návrat k tradícii (Slovenské básnické debuty 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 10.

GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne – k básnickým zbierkam 2012 – 2014. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 88 – 94.

HOSTOVÁ, Ivana: Seems legit. Erik: Šimšík: Monorezeň & Stereozemiaky. In: Romboid, XLVIII, 2013, č. 7, s. 69 – 70