Erika Blumgrundová

Bratislava
Žáner:
poézia

Životopis autora

Erika Blumgrundová druhú svetovú vojnu a prenasledovanie Židov prežila striedavo na Slovensku a v Maďarsku, bola odvlečená do tábora v Seredi a odtiaľ do Terezína, jej rodina zahynula v Osvienčime. Po r. 1948 sa vysťahovala do Argentíny, kde pôsobila ako novinárka v jedinom židovsko-nemeckom juhoamerickom periodiku Semanario Israelita, v časopise Raices (oba vychádzajú v Buenos Aires) a i. Venovala sa aj výtvarnej činnosti a bola učiteľkou gymnastiky. Básnická zbierka Prúd života k ústiu nezadržateľne plynie… (1997, vyšla aj v nemeckom, španielskom a anglickom jazyku). Autorka knihy veršov Akordy (2000, vyšla i v španielčine). Veršami a publicistikou pravidelne prispieva do časopisov Aufbau (New York) a Die Stimme (Izrael), na Slovensku jej poéziu zverejnili Slov. pohľady a i. časopisy. Prekladá tvorbu židovsko-nemeckých básnikov, o. i. preložila do španielčiny dielo českého autora Josefa Bora Terezínske requiem.