Etela Farkašová

5. 10. 1943
Levoča
Žáner:
esej, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika
Rodné meno:
Zipserová

Edičná činnosť

Pehavá hruška, výber z poetickej tvorby pre deti od slovenských autoriek žijúcich v Srbsku, Rumunsku a SR, editorky: Viera Benková a Etela Farkašová, vydala Matica slovenská v Srbsku 2018

Jednozubý úsmev. Antológia prózy pre deti po slovensky píšucich autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska, Matica slovenská v Srbsku, 2016.
Viera Benková a Etela Farkašová (zost.)

Studienky... antológia slovensky píšucich prozaičiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska, spolu s V. Benkovou, Matica slovenská v Srbsku, edícia Matičné súzvuky, 2014.
Viera Benková a Etela Farkašová (zost.)

Eseje a štúdie. Eseje a štúdie slovenských autoriek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska, Matica slovenská v Srbsku 2015. Viera Benková a Etela Farkašová (zost.)

Plášť bohyne, antológia slovensky píšucich poetiek z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska)spolu s V. Benkovou, Matica slovenská v Srbsku, edícia Matičné súzvuky, 2012.