Etela Farkašová

5. 10. 1943
Levoča
Žáner:
esej, literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, próza, publicistika
Rodné meno:
Zipserová
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Životopis autora

Etela Farkašová je poetka, esejistka a filozofka. Po štúdiu matematiky a fyziky, neskôr filozofie a sociológie, pracovala ako stredoškolská učiteľka. Od roku 1972 pôsobila ako odborná asistentka, neskôr ako docentka a mimoriadna profesorka na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1994 a 1995 prednášala ako hosťujúca profesorka na Filozofickom inštitúte viedenskej univerzity. Od roku 1998 do 2010 bola vedúcou Katedry filozofie a dejín filozofie na FFUK v Bratislave. Príležitostne prekladá z nemčiny a angličtiny. Je členkou Spolku slovenských spisovateľov a SC PEN, od roku 2011 aj členkou Rakúskeho spolku spisovateľov (Österreichischer Schriftsteller/Innenverband), Slovenského filozofického združenia, členkou viacerých odborných komisií, ako aj redakčných rád. Patrí medzi zakladajúce členky Klubu feministických filozofiek pri SFZ, Centra pre rodové štúdiá na UK, Klubu slovenských prozaičiek Femina. Popri vlastnej tvorbe sa venuje literárnej kritike, pričom sa zameriava najmä na súčasné domáce i zahraničné autorky, ako recenzentka sleduje v posledných rokoch slovenskú dolnozemskú literatúru. Je nositeľkou viacerých medailí Univerzity Komenského. Za rozvíjanie kultúrnych kontaktov s Rakúskom dostala od prezidenta Rakúskej republiky v roku 2004 vysoké štátne vyznamenanie. Absolvovala desiatky čítačiek doma a v zahraničí. V roku 1978 debutovala prozaickou knihou Reprodukcia času. Jej prozaické a poetické texty boli preložené do viac ako desiatich jazykov. Žije v Bratislave.